Публічна оферта
1. Загальні положення

Ці Правила та Умови користування (надалі - «Правила та умови») регламентують користування Вами (надалі – «Клієнт») веб-сайтом Pritonkrasoty.studio, а також контентом, послугами та товарами розміщеними на сайті, організація надання та продажу яких здійснюється Фізичною-особою підприємцем, Нікель Нією Валеріївною, зареєстрованим за законодавством України, місцезнаходження: 04214, м. Київ, вулиця Героїв Дніпра, буд. 43, кв. 29.

Здійснивши реєстрацію на сайті та увівши запитувану для реєстрації інформацію, Ви підтверджуєте, що Ви прочитали ці Правила та умови користування і прийняли їх положення. Здійснюючи такі дії Ви також усвідомлюєте, що відповідно до законодавства України прийняття Вами цих Правил та умов означає укладення публічного договору в електронній формі між Фізичною-особою підприємцем та Вами, зміст якого викладений у цих Правилах та умовах користування.

Будь ласка, уважно ознайомтеся із даними Правилами та умовами.

2. Послуги

Функціональні можливості дозволяють Клієнтам здійснювати пошук майстрів, планування відвідування студії, бронювання та оплату послуг, купівлю косметичних засобів та оформлення їх доставки.

Служби доставки є незалежними суб`єктами та жодним організаційно-правовим чином не пов`язані з Нікель Нією Валеріївною. Клієнт визнає та погоджується, що Нікель Нія Валеріївна не забезпечує та не надає транспортні послуги і що вони надаються незалежними організаціями та особами, які не є працівниками чи його афілійованими особами.

3. Оформлення замовлення

3.1. Умови оформлення замовлення

Для здійснення покупки на сайті Клієнт зобов`язаний заповнити форму оформлення купівлі, в результаті чого Клієнт лишає особисті данні та місце доставки.

Заповнити форму може фізична особа, яка досягла 14-річного віку. Здійснення замовлення малолітніми особами заборонене. Заповнюючи форму на сайті, Клієнт підтверджує, що володіє достатнім обсягом правоздатності та дієздатності для укладення угод цивільно-правового характеру, предметом яких, зокрема, є бронювання та оплата Послуг товарів.

3.2. Дані для оформлення замовлення

Під час реєстрації Клієнт заповнює відповідну реєстраційну форму, в якій зазначає:

- прізвище ім`я та по-батькові фізичної особи;

- контактні дані (номер мобільного телефону та E-mail);

- інформація про населений пункт Вашого перебування або місцезнаходження;

- дата народження;

Після заповнення реєстраційної форми Клієнт підтверджує оформлення замовлення. Клієнт несе повну відповідальність за здійснене замовлення.

Для заповнення форми на сайті Клієнт повинен прочитати і прийняти ці Правила та умови, а також Положення про конфіденційність.

Для того, щоб гарантувати актуальність та точність інформації протягом дії договірних відносин з Нікель Нією Валеріївною, при заповненні форми Клієнт погоджується надати точну і достовірну інформацію та в разі необхідності оновлювати її.

Клієнт самостійно несе відповідальність за замовлення товарів та послуг третіми особами від його імені уразі, якщо він повідомив їм свої номери карток, пінкоди, особисту та платіжну інформацію.

3.3. Умови використання сайту

Якщо будь-які дії Клієнта, пов`язані з використанням сайту, можуть призвести до порушення будь-яких норм чинного законодавства України, а також мати наслідком виникнення претензій до Нікель Нії Валеріївни чи притягнення до будь-якого виду відповідальності за дії такого Клієнта, має право в односторонньому порядку заблокувати дію відповідного Клієнта без його згоди.

Приймаючи дані Правила та умови Клієнт дає свою повну, безумовну та безвідкличну згоду на використання його персональних даних відповідно до Положення про конфіденційність.

Клієнт погоджується, що не буде використовувати товари та послуги Нікель Нії Валеріївни або намагатися використовувати в комерційних та інших цілях, пов`язаних з метою отримання прибутку.

Клієнт визнає і приймає зобов`язання не завдавати шкоди правам та іміджу, зокрема порушувати права інтелектуальної власності належні Нікель Нії Валеріївні.

У випадку порушення перелічених вище правил Нікель Нія Валеріївна має право в односторонньому порядку заблокувати дії Клієнта без попереднього повідомлення і згоди на це Клієнта, та в окремих випадках - звернутись до компетентних органів державної влади із заявою про вчинення правопорушення.

4. Робота та доступність сайту

Нікель Нія Валеріївна докладатиме усіх зусиль для забезпечення безперебійного користування Клієнтом сайту. Однак, доступ до сайту може бути тимчасово призупинений без попередження через необхідність проведення технічного обслуговування, оновлення чи перебоїв в роботі Інтернет провайдера та в інших випадках.

5. Фінансові умови

Доступ до сайту та реєстрації на ній, а також пошук Послуг чи товарів, що представлені на ній, є безкоштовним. Купівля та доставка товарів чи реалізація послуг є платною, ціни на що зазначені в графах "Послуги" та "Товари".

Оплата Послуг та Товарів здійснюється шляхом негайного блокування відповідної суми грошових коштів Клієнта на його банківському рахунку, пов'язаного із платіжною карткою. Блокування грошових коштів зберігається до відміни бронювання чи товару або до моменту оплати Послуг та Товарів, в тому числі у разі їх невикористання Клієнтом.
Списання грошових коштів із банківського рахунку Клієнта для оплати Послуг та Товарів здійснюється після спливу певного строку і незалежно від споживання Послуги, крім випадку, якщо бронювання відмінено в межах строку для безкоштовної відміни бронювання.

5.1. Спеціальні пропозиції та знижки

Нікель Нія Валеріївна вправі час від часу надавати певним Клієнтам спеціальні пропозиції і знижки на оплату бронювання Послуг чи купівлю Товарів. При цьому, Клієнт погоджується, що такі спеціальні пропозиції і знижки здійснюються не на постійній основі і виключно з ініціативи Нікель Нії Валеріївни. Умови надання спеціальних пропозицій та знижок публікуються на сайті або доводяться до Клієнтів в будь-який інший спосіб.

6. Сповіщення

Під час користування Клієнт погоджується, що спілкування з ним буде здійснюватися за допомогою електронних засобів. Нікель Нія Валеріївна, або уповноважена чи довірена особа контактує із Клієнтами з використанням їх номерів телефонів, соціальних мереж або розміщує інформацію/повідомлення через сайт. Клієнт погоджується на цей електронний спосіб зв'язку і визнає, що всі повідомлення, інформація та інші повідомлення, які надає Клієнту в електронному вигляді, відповідають будь-якій юридичній вимозі, згідно з якою такі повідомлення мають бути у письмовій формі, і ця умова не порушує законних прав Клієнта.

Заповнюючи форму на сайті, Клієнт дає згоду на отримання електронних повідомлень комерційного змісту, що є невід`ємною частиною користування сайту. Клієнт може відмовитись від отримання електронних повідомлень та відписатися від них в момент отримання. При цьому, Клієнт визнає та приймає, що відмова від отримання електронних повідомлень може позначитись на використанні ним сайту.

7. Персональні дані

В процесі використання Клієнтом сайту Нікель Нія Валеріївна вправі збирати та обробляти окремі персональні дані Клієнта. Заповнюючи форму та використовуючи сайт, Клієнт усвідомлює та дає згоду на обробку його персональних даних згідно із нормами чинного законодавства України. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до Положення про конфіденційність.

8. Інтелектуальна власність

Виключні майнові авторські права на сайт, будь-які її складові, в тому числі програми, елементи графічного дизайну, текст, фото, відео, графіки, ілюстрації, знаки для товарів та послуг, товари та інші об`єкти інтелектуальної власності, розміщені на ній, належать правовласнику та підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України, а також відповідних міжнародних договорів.

Будь-яке використання розміщених на сайті об`єктів інтелектуальної власності без письмового дозволу правовласника є незаконним та може слугувати підставою для притягнення порушника до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до чинного законодавства України.

9. Зміна або оновлення

Час від часу може здійснювати оновлення версій сайту. Деякі функції на сайті можуть бути змінені або припинені внаслідок будь-якого оновлення або ж можуть бути недоступними, якщо Клієнт не завантажив усі оновлення. Нікель Нія Валеріївна не несе відповідальності за припинення чи недоступність певних функцій сайту, що стало наслідком його оновлення.

10. Відповідальність

Нікель Нія Валеріївна не несе відповідальність за будь-яку шкоду життю та здоров'ю, будь-які прямі або непрямі збитки, матеріальну або нематеріальну шкоду, зобов'язання чи втрати, понесені в результаті використання або невикористання Клієнтом сайту та розміщеної на ньому інформації чи використання його сервісів, а також тих, які можуть бути наслідком: неповного чи несвоєчасного надання інформації; відсутністю можливості отримати Послуги або використати їх; будь-яких дій чи бездіяльності третіх осіб; затримки доставки транспортною компанією; пошкодженням упаковки транспортною компанією; неналежним сервісом транспортної компанії; невчасним повідомленням транспортної компанії про змину доставки; не надання чи надання не достатньо якісної Послуги з вини Клієнта; не надання чи надання не достатньо якісної Послуги через замовчування важливої інформації або її спотворення Клієнтом; неочікуваним ефектом косметичного засобу (товару) через не ознайомлення з інструкцією Клієнтом; наявності чи відсутності повноважень чи дозвільних документів (дозволів, ліцензій, погоджень тощо) третіх осіб.

Функціонування сайту може бути зупинене внаслідок дій непереборних сил та інших факторів, запобігання чи подолання яких виходить за межі можливостей працівників.

11. Вирішення спорів

Правовідносини між Нікель Нія Валеріївна та Клієнтом в частині, в якій вони не регулюються даними Правилами та умовами, регулюються відповідно до чинного законодавства України. Будь-які суперечки, конфлікти й протиріччя, що виникають внаслідок користування Клієнтом Онлайн-платформою або із застосування даних Правил та умов повинні по можливості вирішуватись шляхом переговорів. У випадку, якщо сторонам не вдасться дійти згоди, такі спори підлягають передачі на розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.

12. Загальні положення

Дані Правила та умови є повною домовленістю сторін стосовно їх предмету. Вони заміняють собою всі попередні або наявні домовленості чи зобов'язання з таких же питань.

Ніщо в цих Правилах та умовах не може тлумачитись як встановлення між Клієнтом і Нікель Нією Валерієвною агентських відносин, доручень, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин або будь-яких інших відносин, прямо не передбачених даними Правилами та умовами.

Якщо відповідно до законодавства певне положення цих Правил та умов буде визнано незаконним, недійсним або повністю чи частково позбавленим чинності, це положення або його частина вважатиметься таким, що не входить до складу цих Правил та умов у відповідному обсязі, а законність, дійсність і можливість застосування іншої частини цих Правил та умов залишатиметься незмінною.

Нікель Нія Валеріївна може на власний розсуд змінювати дані Положення та умови з метою їхнього адаптування до технологічних та комерційних умов функціонування сайтц ми та відповідності чинному законодавству. Будь-які зміни до цих Правил та умов будуть опубліковані на сайті із вказівкою на дату набрання ними чинності без попередньо повідомлення, у зв'язку з чим використання сайту пропонується в режимі «як є», тобто в тому вигляді та обсязі, в якому воно надається на дату звернення Клієнтом для бронювання Послуг чи купівлі товару. Продовжуючи користуватись сайтом, Клієнт вважається таким, що прийняв та погодився дотримуватись усіх змін і доповнень до Правил та умов. У випадку незгоди Клієнта зі змінами чи доповненнями до цих Правил та умов він повинен негайно припинити користування сайту.

Нікель Нія Валеріївна охоче прийме до уваги побажання та пропозиції Клієнта щодо вдосконалення роботи.Дата опублікування Правил та умов користування: 23.09.2020